Stacks Image 210

ברוך כפכפי - סרטון וירטואלי

ברוך כפכפי
1905-1926
מאחר וברוך נפטר בשנת 1926 בגיל 21 ואין בנמצא תמונות רבות שלו, ובוודאי לא סרטים בהם הוא מופיע, התרגשנו להשתמש בכלי החדש של MyHeritage כדי להנפיש את תמונתו שצולמה שנתיים לפני מותו - ולהפיח בה רוח חיים.
התוצאה לפניכם.
family_1940_008
ברוך כפכפי - ספטמבר 1924

לעמוד הראשי
תומכי האתר

תחזוקת האתר כוללת עלות שנתית של שמירת הדומיין (שם האתר) ועלות האיחסון. מאז שנת 2009 עלויות אלה משולמות על ידי בני המשפחה אשר לקחו על עצמם את שימור ונגישות המורשת. אנו מבקשים להודות לתומכים עד עכשיו:

יורם כפכפי, אמנון כפכפי, ירון כפכפי, אבישי נביעות

אם ברצונכם לתמוך באתר זה בעתיד או לשמוע פרטים נוספים - אנא צרו קשר עם ירון כפכפי