Stacks Image 183

ברוך כפכפי 1905 - 1926

ברוך כפכפי
1905-1926
נולד בשנת 1905 בקובנא, ליטא.
עלה לארץ עם יתר בני המשפחה בשנת 1925.
זכור כתלמיד חכם ומבריק אשר ניבאו לו גדולות ונצורות.
נפטר מדלקת ריאות בתל אביב בשנת 1926 כשהוא בן 21.

family_1940_008
ברוך כפכפי - ספטמבר 1924


ברוך נקבר בבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור
חלקה ב', שורה י"ז, מצבה 28Picture6

לעמוד הראשי
תומכי האתר

תחזוקת האתר כוללת עלות שנתית של שמירת הדומיין (שם האתר) ועלות האיחסון. מאז שנת 2009 עלויות אלה משולמות על ידי בני המשפחה אשר לקחו על עצמם את שימור ונגישות המורשת. אנו מבקשים להודות לתומכים עד עכשיו:

יורם כפכפי, אמנון כפכפי, ירון כפכפי, אבישי נביעות

אם ברצונכם לתמוך באתר זה בעתיד או לשמוע פרטים נוספים - אנא צרו קשר עם ירון כפכפי