Stacks Image 183

ברוך כפכפי 1905 - 1926

ברוך כפכפי
1905-1926
נולד בשנת 1905 בקובנא, ליטא.
עלה לארץ עם יתר בני המשפחה בשנת 1925.
זכור כתלמיד חכם ומבריק אשר ניבאו לו גדולות ונצורות.
נפטר מדלקת ריאות בתל אביב בשנת 1926 כשהוא בן 21.

family_1940_008
ברוך כפכפי - ספטמבר 1924


ברוך נקבר בבית הקברות הישן ברחוב טרומפלדור
חלקה ב', שורה י"ז, מצבה 28Picture6

לעמוד הראשי