Stacks Image 183
ברוך כפכפי 1905 - 1926

נולד בשנת 1905 בקובנא, ליטא.
עלה לארץ עם יתר בני המשפחה בשנת 1925.
זכור כתלמיד חכם ומבריק אשר ניבאו לו גדולות ונצורות.
נפטר מדלקת ריאות בתל אביב בשנת 1926 כשהוא בן 21.

המשך...
Stacks Image 210
ברוך כפכפי - סרטון וירטואלי

מאחר וברוך נפטר בשנת 1926 בגיל 21 ואין בנמצא תמונות רבות שלו, ובוודאי לא סרטים בהם הוא מופיע, התרגשנו להשתמש בכלי החדש של MyHeritage כדי להנפיש את תמונתו שצולמה שנתיים לפני מותו - ולהפיח בה רוח חיים.
התוצאה לפניכם.

המשך...
 עמוד 1 / 1 
תומכי האתר

תחזוקת האתר כוללת עלות שנתית של שמירת הדומיין (שם האתר) ועלות האיחסון. מאז שנת 2009 עלויות אלה משולמות על ידי בני המשפחה אשר לקחו על עצמם את שימור ונגישות המורשת. אנו מבקשים להודות לתומכים עד עכשיו:

יורם כפכפי, אמנון כפכפי, ירון כפכפי, אבישי נביעות

אם ברצונכם לתמוך באתר זה בעתיד או לשמוע פרטים נוספים - אנא צרו קשר עם ירון כפכפי