Stacks Image 183
יצחק (יצחקל'ה) כפכפי 1911-1998


יצחקל'ה כפכפי נולד ב-כ"ה תשרי, תרע"ב, 4.10.1911, כבן הרביעי להוריו פנינה ושמואל שוקסטליסקי, בקובנה שבליטא.  המשפחה הייתה ציונית והבנים הבכורים השתייכו לתנועות נוער ולהכשרות לקראת עלייה לארץ ישראל, ועלו אליה בסיום לימודיהם. יצחקל'ה, שני אחיו הצעירים ממנו, שלום וירוחם, והוריו, נשארו בקובנה, שם לימד אביו בבית הספר העברי, שיצחקל'ה נמנה עם תלמידיו. 

המשך...
 עמוד 1 / 1 
תומכי האתר

תחזוקת האתר כוללת עלות שנתית של שמירת הדומיין (שם האתר) ועלות האיחסון. מאז שנת 2009 עלויות אלה משולמות על ידי בני המשפחה אשר לקחו על עצמם את שימור ונגישות המורשת. אנו מבקשים להודות לתומכים עד עכשיו:

יורם כפכפי, אמנון כפכפי, ירון כפכפי, אבישי נביעות

אם ברצונכם לתמוך באתר זה בעתיד או לשמוע פרטים נוספים - אנא צרו קשר עם ירון כפכפי