"לא דיברנו עוד על משפחה ולא זימרנו את שבחה"

אהוד מנור