שירים מפרי עטו של אחיק אחאי

“ברכת בכורות” וברכה לקראת מפגש הדורות. מפרי עטו של אחיק אחאי

“ברכת בכורות” וברכה לקראת מפגש הדורות. מפרי עטו של אחיק אחאי