מכתב שכתב ירוחם לאסתר 1945

מכתב שכתב ירוחם לאסתר
בשביעי ליולי 1945