Stacks Image 186

משה כפכפי 1900-1985


משה כפכפי
1900-1985

משה נולד בשנת 1900 בקובנה בשם משה שוקסטליסקי, אח שני ליוסף הבכור. למד ב"חדר" ובבית ספר עממי רוסי. החל לעבוד כמתלמד בית דפוס עברי בקובנה. בזמן מלחמת העולם הראשונה נדדו בני המשפחה לוילנה וגרו בבית יונה שוקסטליסקי (שפרירי) שאשתו היתה אחות של סבא שמואל (סבתא וסבא של נעמי שמר).
בוילנה החלה פעילותם של יוסף ומשה בייסוד " החלוץ- וילנה", והמשכה בהקמת סניף "החלוץ" בקובנה. אז הצטרפה אליהם אחותם הצעירה חביבה. בשנת 1919 יצאו, בדרכים נפרדות, יוסף ומשה לפלשתינה. משה הגיע לטריאסט אך שם אזל כספו, והוא נאלץ לעבוד מספר חודשים כפועל בבית דפוס עברי. משכורתו הספיקה בדוחק למחיה ולרכישת כרטיס הפלגה באניה ליפו. 
בסוכות 1920 הגיע משה ליפו ועשה את החג בבית העולים ברחוב "העליה". מכאן יצא לעבוד במפעל המלח בעתלית, בסלילת הכביש בין בית-דגן לכרכור, ולעבודה בפרדסי חדרה. לאחר שחלה בקדחת, נשלח להחלמה בתל אביב בשנת 1922. בתל אביב שכר חדר בבית הורי שושנה מלמן ברחוב נחלת בנימין. שושנה סיימה אז את לימודיה בסמינר ועזרה בפרנסת המשפחה אשר בנוסף להשכרת חדרים לחלוצים, גם הגישו ארוחות לדיירים ולפועלים בסביבה. שם החלה האהבה שהביאה לנשואיהם בשנת 1924.

2

באותו הזמן החליטו במפלגת "אחדות-העבודה" להקים מחדש את דפוס "אחדות", שהוקם בירושלים לפני המלחמה ע"י דוד בן גוריון, יצחק בן-צבי ויוסף חיים ברנר. משה ועוד שנים מחבריו מ"החלוץ - קובנה" צרפו אליהם פועלי דפוס נוספים מתל-אביב והקימו את הקואפרטיב הראשון בארץ ישראל.  משה היה חבר "ההגנה" והכיר את מנהיגיה הוא היה נקרא בלילות להדפיס כרוזים, מודעות וחוברות של "ההגנה" ו"תנועת המרי" עד להכרזת המדינה. 
במלחמת העולם השניה, היה בארץ קיצוב של נייר שפגע קשה בפרנסת עובדי הדפוס. משה תכנן וביצע שיטת סידור מיוחדת להדפסת כרטיסי נסיעה עבור "אגד" ו"דן" שהביאה לניצול של כל גליון הניר וללא פחת. כך העביר לדפוס "אחדות" את כל ייצור הכרטיסים ואף הותיר בידי הדפוס כ-30% (שהיה מחושב כפחת) מהנייר שאיפשר לדפוס לבצע עבודה למזמינים נוספים. 

11

במשך כל שנות עבודתו בדפוס "אחדות" כיהן כחבר הנהלה, סדר, מנהל עבודה ומנהל יצור. לאחר פרישתו לגימלאות המשיך לעבוד, כמעט עד חודשי חייו האחרונים, כמגיהה וכיועץ. 
כל יודעיו, עובדים, חברי הדפוס ומזמיני ההדפסות, רכשו לו כבוד ואהבה על מזגו הטוב, דרך הארץ בה נהג כלפי כל, ועל בקיאותו בתנ"ך, בסיפרות, בשירה ובלשון העברית. 
משה נפטר בשיבה טובה בו' באב התשמ"ה, 24.7.1985 ונקבר בבית הקברות בחולון.

נקבר בבית העלמין הדרום (חולון בת ים)
גוש: 26 אזור: 5 שורה: 1ז מקום: 31
קבור לצד אשתו כפכפי שושנה

לעמוד הראשי
תומכי האתר

תחזוקת האתר כוללת עלות שנתית של שמירת הדומיין (שם האתר) ועלות האיחסון. מאז שנת 2009 עלויות אלה משולמות על ידי בני המשפחה אשר לקחו על עצמם את שימור ונגישות המורשת. אנו מבקשים להודות לתומכים עד עכשיו:

יורם כפכפי, אמנון כפכפי, ירון כפכפי, אבישי נביעות

אם ברצונכם לתמוך באתר זה בעתיד או לשמוע פרטים נוספים - אנא צרו קשר עם ירון כפכפי