Stacks Image 319

ברוכים הבאים לאתר שבט כפכפי
משפחות כפכפי, אחאי, מוזיקנט

מפגש הדורות שהתקיים בשנת 2009 אצל יורם כפכפי, הותיר רושם עצום על כל משתתפיו, אורחים ומארגנים כאחד. מזקני השבט ועד לצעירים ביותר זכינו לתגובות מרגשות מאוד. מבצע אירגון האירוע, איסוף זכרונות העבר המשפחתיים, ואיסוף הפרטים העדכניים של בני המשפחה יצרו עבור כולנו תחושת שייכות, גאווה ואחווה.
לא סתם נאמר שדם סמיך ממים, מי שהיה באירוע וודאי זוכר שהשיחה עם בן משפחה, גם אם לא נשמר הקשר במשך שנים רבות, מתחילה ממקום שונה, ונוגעת בלב במקומות השמורים לקרובים ביותר.
בני הדור הצעיר, שלרובם היתה זו חוויה ראשונה ויוצאת דופן - יזכו להתבגר ביודעם מה גודלה ומורשתה של משפחתנו. מה רבה התועלת בשמירת הקשר המשפחתי כאשר אנו חולקים יחד את שמחות החיים, ומה חשובה תמיכת המשפחה בעיתות צרה ומשבר.
בימי קדם נמדד ייחוסו של אדם על פי שושלתו - סיפורה של משפחה הוא החומר ממנו עשויים כל סיפורי האנושות, מן התנ"ך ושאר המיתולוגיות העולמיות ועד לסרטי הקולנוע ולסדרות הטלויזיה. משחר ימי ההיסטוריה משפחות נהגו להנציח את עצמן על-ידי העברת המורשת המשפחתית מדור לדור. אנו גאים שניתנה לנו ההזדמנות לעשות כן ומקווים שהדבר יהפוך למסורת אשר תחזק גם את הדורות הבאים. באתר זה אנו מבקשים להעביר את מורשת הדורות ואת תרומתה של משפחתינו למדינה בה גדלנו.

Fit My Video Tag

מה לנעמי שמר ולמשפחת כפכפי ושפרירי

איך משפחת כפכפי קשורה לנעמי שמר?
נתחיל בהסבר הפשוט:
מרדכי יהודה שוקסטליסקי (אביו של אב משפחתנו - שמואל) וסבתא של אמא של נעמי שמר, היו אח ואחות.


ל
מרדכי יהודה שוקסטליסקי (אביו של שמואל שוקסטליסקי אב משפחתנו) היתה אחות. שמה היה רבקה שוקסטליסקי ואנו משערים שנולדה סביב 1850. על פי מכתבו של משה כפכפי, לאחר נישואיה לדוד, לקח לעצמו בעלה את שם משפחתה - שוקסטליסקי, וזאת משום שלו עצמו לא היה שם משפחה. בשנת 1875 נולד לזוג בן בשם יונה שוקסטליסקי, ולימים נשא יונה לאישה את חנה זוביצקי. הם התגוררו בוילנה ונולדו להם 6 ילדים.
בשנת 1914 בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, גורש שמואל שוקסטליסקי עם בני משפחתו מקובנה, והגיעו כפליטים לוילנה. יונה וחנה ארחו אותם ומשפחות פליטים נוספות בביתם.
שלושת ילדיהם המבוגרים יותר של יונה וחנה (
אסתר, יוסף, יצחק) עלו לארץ בהדרגה בין השנים 1920-1922 והצטרפו לקבוצת כנרת.
יוסף מונה בשם המשפחה לחקור ולעברת את שם המשפחה שוקסטליסקי. הוא בחר את השם
שפרירי. יוסף, בנו הבכור של שמואל עיברת את השם שוקסטליסקי ל- כפכפי. (ולאחר מכן בחר לעצמו את השם אחאי) הדבר היה למורת רוחו של יונה שחשב שהיה רצוי לבחור את אותו השם עבור שני ענפי המשפחה.
באותו הזמן בוילנה נותרו שלושת הילדים הקטנים.
רבקה (אמה של נעמי שמר), בלה ודוד. רבקה, למדה בסמינר למורים והיתה תלמידה מבריקה במקצועות הריאלים, אך היתה גם פסנתרנית מחוננת. דלקת ביד ימין חיסלה את הקרירה מוסיקלית שלה.
בשנת 1925 ההורים יונה וחנה בערך בני חמישים, עזבו את ווילנה עם שלשת הצעירים רבקה, בלה ודוד והגיעו לכנרת לליל הסדר באפריל 1925.
מאוחר יותר כשנולדה לרבקה בתה נעמי, נעמי קיבלה אישור מן הקיבוץ ללמוד בתל אביב. רבקה לקחה את נעמי לתל אביב לארגן לה מקום להתגורר בו, והפתרון שמצאה - חדר בביתם של
משה ושושנה כפכפי קרובי משפחתה של רבקה.

תודה לעירית כפכפי שאספה את הנתונים מארכיון המשפחה ומספרה הביוגרפי של נעמי שמר.Stacks Image 315

זיכרון אשר כתב משה כפכפי בנו של שמואל

לעמוד הראשי