ברוכים הבאים לאתר שבט כפכפי

Markdown

Writing in Markdown format is a simple and fast way to add styled text to your web pages.

  • Ordered and Unordered Lists.
  • Simple Links: Stacks can use Markdown Syntax too.
  • Simple formatting: Bold and Italic.
  • Code snippets: 10 PRINT "HELLO WORLD"
משפחות כפכפי - אחאי - מוזיקנט

Markdown

Writing in Markdown format is a simple and fast way to add styled text to your web pages.

  • Ordered and Unordered Lists.
  • Simple Links: Stacks can use Markdown Syntax too.
  • Simple formatting: Bold and Italic.
  • Code snippets: 10 PRINT "HELLO WORLD"
Stacks Image 319

משפחת שוקסטליסקי עלתה לארץ ישראל במסגרת ההתישבות הציונית בתחילת המאה העשרים. עם התבססותה בארץ התרחבה המשפחה והפכה למשפחת כפכפי-אחאי-מוזיקנט. באתר זה מסופרים סיפורי משפחות האחים, בני שמואל ופנינה (שוקסטליסקי) כפכפי.

Fit My Video Tag

מפגש הדורות שהתקיים בשנת 2009 אצל יורם כפכפי, הותיר רושם עצום על כל משתתפיו, אורחים ומארגנים כאחד. מזקני השבט ועד לצעירים ביותר זכינו לתגובות מרגשות מאוד. מבצע אירגון האירוע, איסוף זכרונות העבר המשפחתיים, ואיסוף הפרטים העדכניים של בני המשפחה יצרו עבור כולנו תחושת שייכות, גאווה ואחווה.
לא סתם נאמר שדם סמיך ממים, מי שהיה באירוע וודאי זוכר שהשיחה עם בן משפחה, גם אם לא נשמר הקשר במשך שנים רבות, מתחילה ממקום שונה, ונוגעת בלב במקומות השמורים לקרובים ביותר.
בני הדור הצעיר, שלרובם היתה זו חוויה ראשונה ויוצאת דופן - יזכו להתבגר ביודעם מה גודלה ומורשתה של משפחתנו. מה רבה התועלת בשמירת הקשר המשפחתי כאשר אנו חולקים יחד את שמחות החיים, ומה חשובה תמיכת המשפחה בעיתות צרה ומשבר.
בימי קדם נמדד ייחוסו של אדם על פי שושלתו - סיפורה של משפחה הוא החומר ממנו עשויים כל סיפורי האנושות, מן התנ"ך ושאר המיתולוגיות העולמיות ועד לסרטי הקולנוע ולסדרות הטלויזיה. משחר ימי ההיסטוריה משפחות נהגו להנציח את עצמן על-ידי העברת המורשת המשפחתית מדור לדור. אנו גאים שניתנה לנו ההזדמנות לעשות כן ומקווים שהדבר יהפוך למסורת אשר תחזק גם את הדורות הבאים. באתר זה אנו מבקשים להעביר את מורשת הדורות ואת תרומתה של משפחתינו למדינה בה גדלנו.

סיפורה של משפחת כפכפי

משפחת כפכפי
בני משפחת כפכפי על ענפיה הרבים, הם צאצאי שמואל שוקסטליסקי יליד העיירה אוטיין בליטא שנדד בשלהי המאה התשע-עשרה לקובנה ונשא שם לאשה את פרל (פנינה) קידנסקי. לזוג נולדו שבעה ילדים במשך 21 שנה: יוסף, משה, חביבה, ברוך, יצחק, שלום וירוחם.
במאי 1915 גירשו השלטונות הרוסיים מהעיר קובנה, שהיתה קרובה לגבול שבין רוסיה לגרמניה, את כל היהודים, שהיוו כמחצית מאוכלוסייתה. המשפחה עברה אל משפחת קרובים, משפחה שנשאה אותו שם (היא המשפחה, שבניה התרכזו בקבוצת כינרת ברבות הימים בשמה העברי "שפרירי", שאף
נעמי שמר המשוררת נמנית עם צאצאיה) ושהתגוררה אז בפושקרנה, עיירה ליד וילנה.
משאך נתאפשר ליהודים לחזור לעיר קובנה לאחר כיבושה של ליטא בידי הגרמנים, חזרה לשם גם משפחת שוקסטליסקי. הם התגוררו בבית על גדות הנהר בסמוך לביתו של הרב
יצחק אלחנן.
שני הבנים הגדולים, יוסף ומשה עלו ארצה בשנת 1921 במסגרת התנועה הציונית חלוצית "אחוה". יתר המשפחה הצטרפה אליהם בשנת 1925.

family_1940_011
שלום, ברוך, שמואל, ירוחם, פנינה, חביבה, יצחק (1919)

קורות חייהם של האחים והאחות לבית שוקסטליסקי / כפכפי הרי הם כתובים בין עמודי אתר זה.


family_1940_007
יוסף וגניה אחאי, ברוך כפכפי, אליהו וחביבה מוזיקנט, שושנה ומשה כפכפי

מעבר לשמות המשפחה הרבים אשר נקשרו במשפחת כפכפי בקשרי נישואין (והראשונה בהן הינה משפחת מוזיקנט), החליפו כמה מצאצאי המשפחה את שם משפחתם. (ראשון היה רמי שהחליף את כפכפי ל"סער" ואחריו אבישי שהחליף ל"נביעות". שניהם בניו של שלום כפכפי) בישראל המודרנית שובשה המילה "קבקב" - סוג של סנדל פתוח -  ונכנעה להיגוי השגוי "כפכף". ברבות הימים השתרשה טעות זו, וכעת גם העיתונות הכתובה משתמשת בכתיב זה. משום כך מעורר שם המשפחה המיוחד עניין, ולפעמים בעייתיות מסויימת. ידוע במיוחד הוא המקרה של ים נביעות, בנו של אבישי אשר נולד עם השם כפכפי אך כבר לאחר הלידה בבית החולים שובש שמו ל"כפכפי-ים". יהיה אשר יהיה - ייחודו של השם כפכפי הופך אותו ואת נושאי השם לבלתי נשכחים.

family_1940_012
משה, יצחק, שלום יוסף, פנינה, ירוחם


מורשת המשפחה
מאז ימיו של שמואל כפכפי שהיה מחנך ומורה דגול בקובנה ובארץ ישראל, תרמה המשפחה למדינה מורים, מדענים, חוקרים, פרופסורים, סופרים, משוררים, עיתונאים, מוסיקאים ואמנים.

לעמוד הראשי
תומכי האתר

תחזוקת האתר כוללת עלות שנתית של שמירת הדומיין (שם האתר) ועלות האיחסון. מאז שנת 2009 עלויות אלה משולמות על ידי בני המשפחה אשר לקחו על עצמם את שימור ונגישות המורשת. אנו מבקשים להודות לתומכים עד עכשיו:

יורם כפכפי, אמנון כפכפי, ירון כפכפי, אבישי נביעות

אם ברצונכם לתמוך באתר זה בעתיד או לשמוע פרטים נוספים - אנא צרו קשר עם ירון כפכפי